Cursusaanbod; Groei door verdieping!

Ontdek je blinde vlek

Heb jij wel eens moeite met andere mensen
of loop je wel eens tegen je eigen gedrag aan?
Ontdek hoe mensen allen anders zijn,
over hoe ze verschillend naar de wereld kijken.

Waarom doe jij wat je doet,
voel je wat je voelt en
denk je wat je denkt?

Tijdens deze training ontdek je essentiële blinde vlekken in de communicatie. Door onze persoonlijke vanzelfsprekendheden hebben we minder oog voor sommige andere zaken. We missen die blinde vlekken. We missen daarnaast ook zicht op onze persoonlijke saboteur, (kern)kwaliteiten, valkuilen, blokkades, uitdagingen en kracht in communicatie. Deze worden onthuld tijdens deze middag, voor meer begrip voor jezelf en anderen en een betere balans in je leven.

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.

-Griet Op de Beeck

Deelnemers leren basisbeginselen van het enneagram door uitleg over 9 persoonlijkheidsstructuren, oefeningen in zelfreflectie en aandachttraining. Gelegenheid om op onderzoek te gaan naar jouw specifieke patroon van denken, voelen en handelen. Er is voldoende ruimte voor eigen leervragen en reflecties.

Daarnaast werken we met bijzonder beeldmateriaal waarin 9 mensen hun persoonlijke verhaal vertellen. Verschillen en overeenkomsten tussen de typen worden helder in de verbale én non-verbale communicatie.

Heb je interesse in deze training, vraag dan vrijblijvend informatie aan via de oranje knop. Is de tijd er rijp voor, meld je dan aan. Zodra er 6 deelnemers zijn, zoek ik een passende datum.

introductie     enneagram- ZelfkennisLab - training ontdek je blinde vlek