Cursusaanbod; Groei door verdieping!

Ontdek je blinde vlek

Heb jij behoefte aan meer begrip en compassie voor jezelf en anderen?
Is jouw wens verbetering van communicatie?
Tijdens deze training ontdek je essentiële blinde vlekken in de communicatie. Door onze persoonlijke vanzelfsprekendheden hebben we minder oog voor sommige andere zaken. We missen die blinde vlekken. Deze worden onthuld tijdens deze middag, voor een betere balans in je leven en meer begrip voor jezelf en anderen.

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.

-Griet Op de Beeck

Deelnemers leren basisbeginselen van het enneagram door uitleg over 9 persoonlijkheidsstructuren, oefeningen in zelfreflectie en aandachttraining. Gelegenheid om op onderzoek te gaan naar jouw specifieke patroon van denken, voelen en handelen. Er is voldoende ruimte voor eigen leervragen en reflecties.

Daarnaast werken we met bijzonder beeldmateriaal waarin 9 mensen hun persoonlijke verhaal vertellen. Verschillen en overeenkomsten tussen de typen worden helder in de verbale én non-verbale communicatie.

Waarom doe jij wat je doet,
voel je wat je voelt en
denk je wat je denkt?
Ontdek dit tijdens de training op zaterdag 29 juni 2019.

introductie     enneagram- ZelfkennisLab - training ontdek je blinde vlek