Cursusaanbod; Groei door verdieping!

Ontdek je blinde vlek

Heb jij wel eens moeite met andere mensen
of loop je wel eens tegen je eigen gedrag aan?
Ontdek hoe mensen allen anders zijn,
over hoe ze verschillend naar de wereld kijken.

Waarom doe jij wat je doet,
voel je wat je voelt en
denk je wat je denkt?

Het antwoord op deze vragen is niet: “Door wat ik vroeger meemaakte, werd ik beïnvloed”. Je referentiekader dat ten grondslag ligt aan je waarneming, heeft nóg veel meer impact op je dan de gebeurtenis zelf. Hoe dat zit, leg ik uit in 8 vlogs via deze link: het enneagram in 1 minuut.

Tijdens deze training ontdek je essentiële blinde vlekken in de communicatie. Hoe bepalend je referentiekader is voor je waarneming. Door onze persoonlijke vanzelfsprekendheden hebben we minder oog voor sommige andere zaken. We missen die blinde vlekken. We missen daarnaast ook zicht op onze persoonlijke saboteur, (kern)kwaliteiten, valkuilen, blokkades, uitdagingen en kracht in communicatie. Deze worden onthuld tijdens deze middag, voor meer begrip voor jezelf en anderen en een betere balans in je leven.

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.

-Griet Op de Beeck

Deelnemers leren basisbeginselen van het enneagram door uitleg over 9 persoonlijkheidsstructuren (met uiteindelijk 108 referentiekaders), oefeningen in zelfreflectie en aandachttraining. Gelegenheid om op onderzoek te gaan naar jouw specifieke patroon van denken, voelen en handelen. Er is voldoende ruimte voor eigen leervragen en reflecties.

Daarnaast werken we met bijzonder beeldmateriaal waarin 9 mensen hun persoonlijke verhaal vertellen. Verschillen en overeenkomsten tussen de typen worden helder in de verbale én non-verbale communicatie.

Heb je interesse in deze training, vraag dan vrijblijvend informatie aan via de oranje knop. De training vind op zaterdagmiddag 17 oktober 2020 plaats.

introductie     enneagram- ZelfkennisLab - training ontdek je blinde vlek

Het enneagram kent een bijna onbegrensde toepassing op allerlei terreinen van leven en samenleving.
Het is een geweldig hulpmiddel op de weg van zelfkennis en zelfontplooiing. Je zou het enneagram dus een wegwijzer kunnen noemen. Een wegwijzer op de weg van de zelfkennis en de zelfwording.

– Drs. George Wüst s.j.