Cursusaanbod; Groei door verdieping!

Ontdek je blinde vlek

Heb jij wel eens moeite met andere mensen
of loop je wel eens tegen je eigen gedrag aan?
Ontdek hoe mensen allen anders zijn,
over hoe ze verschillend naar de wereld kijken.

Waarom doe jij wat je doet,
voel je wat je voelt en
denk je wat je denkt?

Het antwoord op deze vragen is niet: “Door wat ik vroeger meemaakte, werd ik beïnvloed”. Je referentiekader dat ten grondslag ligt aan je waarneming, heeft nóg veel meer impact op je dan de gebeurtenis zelf. Hoe dat zit, leg ik uit in 8 vlogs via deze link: het enneagram in 1 minuut.

Tijdens deze cursus ontdek je essentiële blinde vlekken in de communicatie. Hoe bepalend je referentiekader is voor je waarneming. Door onze persoonlijke vanzelfsprekendheden hebben we minder oog voor sommige andere zaken. We missen die blinde vlekken. We missen daarnaast ook zicht op onze persoonlijke saboteur, (kern)kwaliteiten, valkuilen, blokkades, uitdagingen en kracht in communicatie. Deze worden onthuld tijdens de cursus van 5 zaterdagmiddagen, ontvang meer begrip voor jezelf en anderen en een betere balans in je leven.

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.

-Griet Op de Beeck

Deelnemers leren basisbeginselen van het enneagram door uitleg over 9 persoonlijkheidsstructuren (met uiteindelijk 108 referentiekaders), oefeningen in zelfreflectie en aandachttraining. Gelegenheid om op onderzoek te gaan naar jouw specifieke patroon van denken, voelen en handelen. Er is voldoende ruimte voor eigen leervragen en reflecties.

Daarnaast werken we met bijzonder beeldmateriaal waarin 9 mensen hun persoonlijke verhaal vertellen. Verschillen en overeenkomsten tussen de typen worden helder in de verbale én non-verbale communicatie.

Heb je interesse in deze cursus, start met de introductie in het najaar van 2023; klik hier voor informatie.

introductie   enneagram- ZelfkennisLab - training

Het enneagram kent een bijna onbegrensde toepassing op allerlei terreinen van leven en samenleving.
Het is een geweldig hulpmiddel op de weg van zelfkennis en zelfontplooiing. Je zou het enneagram dus een wegwijzer kunnen noemen. Een wegwijzer op de weg van de zelfkennis en de zelfwording.

– Drs. George Wüst s.j.

Tijdens de cursus van 5 bijeenkomsten leer je:

 • over 9 enneagramtypen met hun specifieke patronen en referentiekaders
 • kwaliteiten en valkuilen van enneagramtypen herkennen
 • diepste drijfveren achter gedrag zien
 • over blinde vlekken in communicatie
 • verschillen tussen hoofd, hart en buiktypen: denkers, voelers en doeners
 • invloeden op enneagramtypen door hun vleugels, stress en ontspanningstypen en subtypen te herkennen
 • wanneer het verdedigingsmechanisme aan gaat, wat triggers zijn waardoor het ego actief wordt
 • wat 9 verschillende patronen van persoonlijkheid en ego zijn
 • patronen en automatische reacties te ontspannen
 • identificatie en eenzijdigheid los te laten en een veelzijdiger mens te worden: van dualiteit naar non-dualiteit

Iedere training bevat:

 • inzichten door kennis te delen vanuit de eeuwenoude verhalende traditie
 • oefeningen in mindfulness voor groei van bewustzijn
 • lichaamswerk voor groei van gewaarzijn
 • aandachttraining onder meer in de vorm van zelfreflectie en zelfobservatie
 • diverse werkvormen voor ontwikkeling van persoonlijk leiderschap
 • deze inzichten brengen uitzicht: verandering en transformatie richting balans en rust in het leven
 • ruimte: tussen iedere bijeenkomst twee weken om het geleerde te laten landen

Je ontvangt:

 • grip op gedachte, gevoel en gedrag: grip op jezelf
 • en begrip voor gedachten, gevoelens en gedragingen van jezelf en anderen
 • daardoor lukt het met mildheid en compassie te kijken naar jezelf en anderen
 • meer balans tussen denken, voelen en doen
 • meer evenwicht tussen inspanning en ontspanning van je persoonlijkheid en patronen
 • na iedere les een meditatie voor dieper bewustzijn
 • na iedere les een podcast voor dieper inzicht
 • bij iedere les praktische oefeningen om thuis te doen voor groei van persoonlijk leiderschap
 • een inspirerende syllabus

Deelnemen aan de cursus kan op 5 zaterdagmiddag (14.00 – 16.30 uur) bij een investering van €250,-. Wanneer een groep van 6 deelnemers compleet is, plannen we geschikte data voor 5 bijeenkomsten.

introductie   enneagram- ZelfkennisLab - training ontdek je blinde vlek