Het leed dat Corona heet

Tjonge wat een pittige en ontroerende tijden voor ons allemaal. De onzekerheid over gezondheid van dierbaren geeft stress. Ieder mens ervaart stress vanwege andere behoeftes waaraan in deze tijd niet kan worden voldaan. Ieder mens gaat anders om met stress. Over hoe en wat aan dat gedrag ten grondslag ligt, lees je meer in dit blog.

Corona raakt ons allemaal.

En in zekere zin zou dat ons kunnen verbinden. Dat is ook wat te zien is, veel saamhorigheid en creativiteit worden aan de dag gelegd. Ik las de mooie spreuk

‘WIJ is het nieuwe ik’.

Maar er is ook een andere kant. Stress kan er voor zorgen dat mensen in hun valkuilen stappen. Oude patronen worden getriggert en onbewust start een vicieuze cirkel van strijd of elkaar niet begrijpen. Strijd met elkaar en strijd in onszelf. Bij dat laatste begint het. Om je meer houvast te geven in deze tijd wil ik je meenemen in hoe stress anders is voor ieder mens.

Door dit inzicht kunnen we meer begrip opbrengen voor de manier van stress uiten van de ander. Dit is nu nog meer van belang omdat we momenteel met onze dierbaren op elkaars lip wonen en werken. De trigger komt dan eerder tot stand. Begrip helpt ons die stress te ontspannen.

Diepste drijfveren en omgaan met stress.

Begrip over de drijfveren die onder ons gedrag liggen. Dat is wat in het enneagrammodel al eeuwenlang onderzocht is. Het psychologische model met 9 typen en hun specifieke drijfveren gaat over jou en mij. Waar lopen de 9 typen tegen aan in deze periode van stress? 

Enneagram
 • Type 1 – kunnen zich vastbijten in de maatregelen die door het kabinet genomen zijn. Irritatie komt op als ze het niet met de maatregelen eens zijn of als andere mensen zich niet aan de maatregelen houden. Gebrek aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en duidelijkheid zorgen voor stress. Mensen zouden zich juist in deze tijd toch aan hoge normen en waarden moeten houden?
 • Type 2 – kunnen verzanden in het zorgen maken over hun dierbaren. Veel gevoelens komen daarbij los. Het niet bij de ander kunnen zijn, zorgt voor stress. Ze missen de wederkerigheid in verbinding en actief hulp kunnen geven. Hulp vragen voor eigen behoefte blijft uit vanwege het verdedigingsmechanisme, onderdrukking van eigen behoefte.
 • Type 3 – kunnen vervallen in nog harder werken, nog efficiënter en meer kort door de bocht hun doel willen behalen. 3en die thuiszitten en niet kunnen werken, hebben daarvan immense stress. Omdat ze zich identificeren met hun werk en resultaten. In deze tijd is het mogelijk nog uitdagender voor hen om het hart te openen en te voelen wat er is bij zichzelf en bij de ander.
 • Type 4 – kan vervallen in angst en eenzaamheid. Het alleen zijn in quarantaine kan triggeren in de basisangst van verlaten te worden. Ook kan de angst opkomen dat ze iets missen om de strijd met Corona aan te gaan. Iets dat anderen wel in zich hebben. Emoties van verlangen, bijzonder en uniek zijn kunnen door de neerwaartse spiraal een diep dal tot gevolg hebben. Het afweermechanisme introjectie maakt dat opvattingen van ‘ideale’ anderen, worden opgenomen in het eigen denk- en gevoelssysteem en als eigen beleefd
 • Type 5 – kan vervallen in het blijven vergaren van informatie over Corona, zich ergeren aan ongenuanceerde of verkeerde informatie. Stress kan geuit worden door zich nog meer dan gewoonlijk te isoleren van anderen omdat het overzicht lijkt te geven. Gevoelens en informatie worden nog minder dan anders gedeeld met de buitenwereld. Verzamelen van voedsel of juist een karigheid in voedingsmiddelen aanmeten kan ook een gevolg zijn van de behoefte om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.
 • Type 6 – kunnen verzanden in sarcasme, angst en voelen van diepe onzekerheden. Doemscenario’s volgen elkaar op en als het patroon van type 6 actief blijft, kan wantrouwen ontstaan naar de overheid toe tot gedachten over samenzweringen. Al die negatieve gedachten zorgen voor een angstig gevoel en soms met de neiging om de handdoek in de ring te gooien. Projectie van de angst van anderen maakt eigen weerstand en onzekerheid mogelijk nog groter.
 • Type 7 – heeft de meeste stress door de beperkingen van de maatregels om thuis te blijven. Enerzijds zoeken ze creatieve oplossingen om er thuis het beste van te maken. Dat lijkt op het oog misschien een flexibele houding. Passend is het allerminst omdat ze thuis niet altijd dat aanpakken of afmaken wat werkelijk nodig is en prioriteit heeft. Anderzijds verzanden ze eerder in rationalisatie, allerlei beredeneringen over het Coronavirus, om pijn en angst weg te drukken. De chaos kan ook groter worden zonder de structuur in gewone tijden.
 • Type 8 – Angstige gevoelens worden ontkent en controledrang komt op om hun naasten te willen beschermen. Daarin kan voedsel en medicatie verzamelen een weg zijn om in actie te blijven en zo gevoelens van onzekerheid uit de weg te gaan. De stress zit voornamelijk in actief willen blijven en kan geuit worden in nog meer dominantie en stevigheid van gewoonlijk. Commentaar op het handelen van anderen en de hele situatie nog groter maken dan het al is. Zwart-wit denken ligt op de loer.
 • Type 9 – De stress zit in gebrek aan duidelijkheid. Het risico is dat ze vanuit het typepatroon zelf geen helderheid kunnen bieden daar waar dit wel mogelijk is. Verzanden in nog meer genuanceerdheid zonder knopen door te hakken is een risico in crisistijd. Onzichtbaar blijven voor de ander of gebrek aan hulp vragen voor eigen behoefte, ligt op de loer. Apathie kan in vele vormen opduiken in deze tijd vanwege de verdoving en het gemis aan structuur.

Over de enneagram typemechanismen kan natuurlijk nog veel en veel meer en veel diepgaander gedeeld worden. Maar dit is slechts bedoeld als basis. Dat maakt herkenbaarheid eenvoudiger en begrip voor het mechanisme van anderen ligt zo eerder binnen bereik.

Collectieve stress kan ons verenigen

Ieder typespecifiek gedrag, iedere reactie die hierboven staat, herken je vast wel bij jezelf. Iedere angst wellicht ook. Dat klopt:

‘niks menselijks is ons vreemd’.

Wanneer je zelfobservatie  vaker en langduriger toepast, merk je vast dat één van de bovenstaande beschrijvingen vaker (onbewust) je aandacht heeft. Dit mechanisme dat sneller en vaker dan andere patronen automatisch in werking gaat, zou het enneagramtype kunnen zijn waarin jij je herkent. Wil je dit onderzoeken dan kan dat door een type-interview aan te vragen. Net als coaching kan dat via skype. Het brengt je inzicht over vastzittende patronen en de diepste drijfveren waaruit het gedrag voortkomt.

Belangrijker aan bovenstaande lijst is voor mijn gevoel, dat we de angst en onzekerheid in de ander herkennen. Dat we respect hebben voor mensen die in controledrang schieten of heel nuchter of heel strak en zakelijk reageren op dit coronavirus. Niet iedereen laat tranen maar iedereen kent momenteel onzekerheid en pijn. Een naamgenoot van mij zei tijdens een webinar jaren geleden:

‘see the suffering in everyone’.

En ja, als we werkelijk zien dat anderen aan hetzelfde lijden maar op een andere manier lijden, dan brengt dat saamhorigheid. Verbroedering groeit.

De vraag is of het leed Corona heet of dat we zelf het leed veroorzaken met onze reactie. Je zou kunnen zeggen, dat het leed niet Corona heet maar dat het leed de manier is waarop wij zelf met onzekerheid en stress om gaan. De manier waarop we onszelf en anderen dwarszitten, is een enorm energielek. We bezorgen onszelf stress door de strijd in onszelf en de strijd met anderen. Het goede nieuws is dat we dat zelf stap voor stap kunnen doorbreken en oplossen.

Het is meer dan ooit een uitdaging om te blijven ontspannen. Houd je hoofd koel, hoor ik mensen nu regelmatig tegen elkaar zeggen. Naast de wens om gezond te blijven is ‘het hoofd koel houden’ een wens om mentaal gezond te blijven. Naar mijn idee is dat belangrijker. De situatie is onzeker, we hebben geen controle over gezondheid.

De enige zekerheid die het leven biedt, is onzekerheid.

Dus hoe we om gaan met onzekerheid, hoe we lichaam en geest kunnen ontspannen is essentiëler dan ooit.

De aanvulling die me van de week trof was ‘houd het hoofd koel en het hart warm’. Een warm hart zegt voor mij zoveel als: heb compassie met jezelf en compassie met anderen. Laat bijvoorbeeld muziek je hart vullen. Zorg voor jezelf en voor elkaar.

Grip op ons gevoel, gedrag en gedachte is niet eenvoudig te realiseren. Maar dit is eerder haalbaar dan grip op gezondheid of de omstandigheden zoals het coronavirus. Ik help je graag om meer grip op jezelf te krijgen met een type-interview, coaching of Zhineng Qigong lessen online.

Hoe ontspan jij je persoonlijkheid en enneagram typemechanisme?

Met wat jou hierin helpt, inspireer je anderen. Wil je dit met me delen in onderstaand veld? Ik waardeer je openheid van harte en stuur je daarom het e-book op. Daarom ontvang je na je reactie het E-book: ‘van zelfafwijzing naar zelfwaardering in 4 stappen’. Zo brengen we samen meer aandacht en waardering in onze wereld.
Bedankt voor je aandacht! Op jouw persoonlijke groei!

ZelfkennisLab - blog - E-book

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via Google+Delen via LinkedInDelen via E-mail

6 reacties op “Het leed dat Corona heet”

 • Magda Visser schreef:

  Wat een mooie analyse per type Vick! Dankjewel!
  Ik moet zeggen dat ik niet veel stress heb van Corona gelukkig, maar ik herken wel de reactie van type Een als ik merk dat mensen zich niet houden aan de voorschriften, Dat dóé je toch gewoon! ‘Ik merk dat ik daar wel enigszins geïrriteerd over kan raken. Hopelijk kun jij veel stress verlagen met jouw mooie werk!

 • Vick Nieuwenhuis schreef:

  Dank voor je fijne zelfreflectie Magda. Mooi hoe je het in je eigen woorden beschrijft. De mate van stress ervaren, is inderdaad ook voor iedereen heel verschillend. Dank voor deze mooie aanvulling. Ik hoop dat het E-book je ook zo kan inspireren.

 • Lidewij schreef:

  Wat een mooie toepassing van de types! Ik herken vooral het ergeren aan de eenzijdige info die gegeven wordt. Ook de heftigheid waarmee op een andere kijk op Corona wordt gereageerd maakt dat ik info die ik relevant vind niet makkelijk deel. Oftewel, ik herken me weer in type 5!

 • Vick Nieuwenhuis schreef:

  Dank voor je reactie en compliment Lidewij. Mooie aanvulling over je ergernis van de eenzijdigheid van informatie. Je weet vast ook dat bovenstaande toepassing slechts beperkt is. Er kan veel meer gezegd worden over de typespecifieke reacties. Maar dan wordt het blog een boek. 😉 Wellicht vind je het interessant om het andere blog over enneagramtypen en corona te lezen. Dat lees je hier: http://www.teamkennis.nl/wat-blijf-jij-anders-doen-na-corona/

 • Ann schreef:

  Ik was speciaal op zoek naar deze info. Mooi overzicht van de impact van stress door corona bij. de diverse types. Ik herken me vooral in 9, waar inertie als gevolg van stress op de loer ligt. Merci Ann

 • Vick Nieuwenhuis schreef:

  Prachtig dat je deze informatie vond op het juiste en passende moment Ann. Dank voor je compliment. Ik wens je ontspanning toe waardoor je de juiste actie kunt pakken en vinden. Hopelijk helpt het E-book je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »